Kategórie

Návrh a projektovanie rádiových sietí

Pre potreby našich zákazníkov zabezpečujeme kompletnú legislatívu od pridelenia prevádzkových frekvencií až po získanie stavebného povolenia a získania kolaudačného rozhodnutia.

Návrhy rádiových sietí

Na základe požiadaviek užívateľov, našich skúseností a konzultácií s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) spracovávame návrhy rádiových sietí. Pri spracovaní návrhov využívame:

 • Naše skúsenosti a znalosti
 • Získané geografické merania pomocou GPS prijímača
 • Merania šírenia rádiového signálu
 • Digitálny model terénu
 • Výpočty intermodulačných produktov
 • Poznatky o vlastnostiach a možnostiach modifikácie komunikačných prostriedkov
 • Dlhoročnú spoluprácu s regulačným úradom

Projekty rádiových sietí

Pre realizáciu rádiových sietí väčšieho rozsahu zabezpečujeme kompletnú dokumentáciu v rozsahu podľa doporučenia sadzobníka UNIKA a požiadaviek zákazníka v členení:

 • PD pre územné rozhodnutie
 • PD pre stavebné rozhodnutie
 • Realizačna PD
 • Dokumentácia skutkového stavu
 • Získanie vyjadrenia dotknutých osôb a organizácií
 • Získanie stavebného povolenia
 • Získanie kolaudačného rozhodnutia
Top