Kategórie

Realizácia rádiových sietí

Vykonávame realizáciu rádiových sietí na kľúč, pričom v realizácii je podľa potreby zahrnuté:

  • Technické poradenstvo
  • Návrh rádiovej siete a zastupovanie pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Spracovanie projektovej dokumentácie
  • Vybavenie stavebného povolenia, ak je potrebné
  • Stavebné a montážne práce
  • Oživenie, odskúšanie a uvedenie do prevádzky
  • Pripojenie k súvisiacim technológiám
  • Spracovanie technickej a prevádzkovej dokumentácie
  • Školenie užívateľov
Top